Tăng Like FanPage

  • Tạo fanpage cho khách hàng với tất cả các thể loại.
  • Phát triển và duy trì fanpage.
  • Tăng lượng like cho fanpage(hiệu quả trong 1-2 tuần).

Bảng giá:

10.000 likes 1.500.000 đồng
20.000 likes 3.000.000 đồng
50.000 likes 7.500.000 đồng
100.000 likes 15.000.000 đồng